Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Центр IT технологiй
i захисту iнформацiї
 
Спiвробiтники академії

Керівник Академiї

Яремчук Юрiй Євгенович

Керiвник академiї, к.т.н., доцент, директор Інституту перспективних освітніх технологій.

Iнструктори

Захарченко Сергій Михайлович

Iнструктор CCNA, CCAI;
к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки.


Арсенюк Ігор Ростиславович

Інструктор CCNA, CCAI;
к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних систем. Вiмiнник освiти України.


Кательников Денис Іванович

Інструктор CCNA, CCAI;
к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення.


Седлецкий Вячеслав Валерійович

Інструктор CCNA, CCAI;
асистент кафедри інформаційного менеджменту.

© ЦIТЗI ВНТУ, 2007