Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Центр IT технологiй
i захисту iнформацiї
 
Про локальну академiю Cisco у ВНТУ
   Локальна академiя CISCO функцiонує у Вiнницькому нацiональному технiчному унiверситетi в структурi Iнституту прогресивних освiтнiх технологiй. Академiю було вiдкрито у серпнi 2005 року.

   Навчання в академiї CISCO включає теоретичнi i практичнi заняття на моделi реальної мережi. Повний курс навчання розрахований на 280 годин (4 семестри по 70 годин), що триває приблизно 4-6 мiсяцiв. Програма дає великий обсяг знань з мережевих технологiй, якi не залежать вiд виробника обладнання. Обладнання CISCO використовується як приклад для закрiплення знань та їх практичного використання на реальному обладнаннi.

   Методичнi матерiали подаються слухачам в електронному виглядi в навчальному класi через Internet англiйською мовою. Сертифiкованi iнструктори академiї проводять заняття рiдною мовою слухачiв, однак усi промiжнi, семестровi та пiдсумковi iспити складаються англiйською.

   По закiнченнi кожного семестру слухачi отримують мiжнародний сертифiкат, що має унiкальний номер. Пiсля проходження повного курсу навчання слухач складає фiнальний iспит, за що також отримує вiдповiдний сертифiкат. Промiжнi та фiнальний iспити складаються безпосередньо на сайтi Cisco Systems. Тим, хто пройшов навчання в академiї i отримав сертифiкат за програмою повного курсу надається можливiсть складання на пiльгових умовах сертифiкацiйних екзаменiв на рiвень CCNA (Cisco Certified Network Associate) в незалежному авторизованому центрi тестування Pearson Vue.

   Локальна академiя при ВНТУ задовольняє всiм вимогам, що висуваються до навчальних центрiв Cisco. Для її вiдкриття придбано клас сучасних комп'ютерiв та необхiдне периферiйне обладнання, а також найкращий з трьох можливих "навчальний набiр", що пропонувала компанiя CISCO. До складу цього набору входять 9 одиниць найсучаснiшого мережевого обладнання - 6 маршрутизаторiв та 3 комутатори.

   Заняття в академiї проводять iнструктори, якi пройшли повний курс пiдготовки у м. Києвi та усi процедури сертифiкацiї. На сьогоднi в локальнiй академiї CISCO при ВНТУ працюють 4 сертифiкованих iнструктори CISCO.

Про локальну академiю Cisco у ВНТУ

Обладнання академiї

Публiкацiї про академiю
© ЦIТЗI ВНТУ, 2007