Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Центр IT технологiй
i захисту iнформацiї
 
Учбова програма CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Призначення курсу CCNA полягає в фундаментальній підготовці слухачів з теорії та практики проектування, побудови та технічного супроводження локальних та глобальних мереж з використанням загальноприйнятих стандартів та рішень. Слухачі отримають навички встановлення та конфігурації комутаторів і маршрутизаторів Сisco в багатопротокольних мережах, які об’єднують локальні та територіально розділені мережі (LAN і WAN), налагодження на початковому етапі, підвищення продуктивності та захищеності мереж.

Програма CCNA це - навчальний курс, розрахований на 280 академічних годин що включає в себе 4 семестри по 70 годин кожний.

Семестр 1: Основи мережевих технологій.

Основну увагу приділено принципам роботи сучасних комп'ютерних мереж, ІР- технологиям і мережевій математиці.

Зміст семестру по модулях

модуль Назва модуля і короткий зміст тривалість (год.)
1

Вступ до мережених технологій.

Під'єднання комп'ютерів до мереж, призначення мережного адаптера, швидкісні та комутовані з'єднання, опис та конфігурування TCP/IP, призначення web-браузерів та перевірка зв'язку, основи двійкової та шеснадцяткової систем числення.
6
2

Базові принципи комп'ютерних мереж.

Історія та структура мереж передавання даних, мережеві пристрої, топології та протоколи, локальні, глобальні, регіональні та інші мережі, віртуальні приватні мережі, поняття смуги пропускання та її зв'язок з пропускною спроможністю мережі, стандартні моделі комп'ютерних мереж (OSI та DoD)
6
3

Середовище передавання даних.

Мідні середовища, основні характеристики та різновиди, коаксіальний кабель, екранована та неекранована скручена пара. Оптичне середовище, принципи поглинання відбивання та передавання світла, багатомодове та одномодове волокно. Безпровідні мережі, принципи передавання, пристрої та топологія, питання безпеки передавання даних
6
4

Тестування кабельної системи.

Математичні та фізичні основи тестування кабельної системи, логарифми, децибели, аналоговий і цифровий сигнал як функція часу та частоти, поняття шуму та пропускної спроможності, затухання та взаємовплив сигналу в мідних кабелях, стандарти тестування кабелю, особливості тестування оптичного кабелю.
6
5

Кабельні системи локальних та глобальних мереж.

Технологія Ethernet, середовище та методі підключення, використання UTP, повторювачі та концентратори, мости, комутатори, з'єднання типу точка-точка, безпровідні реалізації, фізичний рівень глобальних мереж, методи послідовного з'єднання, ISDN та DSL з'єднання.
6
6

Основи технології Ethernet.

IEEE стандартизація технології Ethernet, місце в моделі ОSI, принципи адресації хостів, структура та призначення полів кадру, МАС-підрівень та його призначення, алгоритм виходу із колізій, типи колізій, типи спотворених кадрів, автоматичне підбирання режиму роботи, повнодуплексний та напівдуплексний режими.
7
7

Технологія Ethernet.

Стандарти 10Base5, 10Base2, 10Base-Т, 100Base-ТХ, 100Base-FХ, 1000Base-Т, 1000Base-SХ, 1000Base-LХ, принципи архітектури 10-Gigabit Ethernet.
6
8

Принципи Ethernet комутації.

Принципи роботи мостів та комутаторів, причини утворення затримки при комутації, моделі комутаторів, Spanning-Tree протокол, особливості використання спільного середовища, поняття домену колізій та широкомовного домену, призначення сегментації мережі.
6
9

TCP/IP протокольний стек та IP адресація.

Історія створення та майбутнє протокольного стеку TCP/IP, реалізація застосовного, транспортного та мережевого рівнів стеку, ІР-адресація, класи А, В, С та D, зарезервовані адреси, поділ на під мережі, порівняння 4-ї та 6-ї версії ІР-протоколу, методи призначення ІР-адрес, протокол ARP.
7
10

Основи маршрутизації та розбивки на підмережі.

Протоколи що маршрутизуються та протоколи маршрутизації, проходження пакету через маршрутизатор, структура ІР-пакету, порівняння маршрутизації та комутації, вибір шляху, таблиці та алгоритми маршрутизації, IGP та EGP протоколи, безкласова адресація, використання маски підмереж.
7
11

Транспортний та застосовний рівень TCP/IP.

Призначення транспортного рівня, керування потоками даних, встановлення, підтримка та розрив з'єднання, використання ковзного вікна, протоколи TCP та UDP, призначення портів, основні протоколи застосовного рівня: DNS, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, Telnet.
7

Семестр 2: Маршрутизатори та основи маршрутизації.

Основну увагу приділено маршрутизаторам, протоколам і принципам маршрутизації, а також настроюванню маршрутизуючих пристроїв у мережі.

Зміст семестру по модулях

модуль Назва модуля і короткий зміст тривалість (год.)
1

Глобальні мережі та маршрутизатори.

Вступ до глобальних мереж, призначення маршрутизаторів в локальних і глобальних мережах, внутрішні компоненти маршрутизатора та його фізичні характеристики, інтерфейси глобальних та локальних мереж, підключення через консольний порт.
6
2

Вступ до маршрутизаторів.

Призначення програмного забезпечення Cisco IOS, режими інтерфейсу користувача, особливості та режими роботи операційної системи Cisco IOS, початкове завантаження маршрутизатора, отримання інформації про маршрутизатор в процесі завантаження, встановлення консольного з'єднання, інтерфейс командного рядка, отримання допомоги, перевірка версії Cisco IOS.
6
3

Конфігурування маршрутизатора.

Режими команд, конфігурування імені і паролів на маршрутизаторі, використання команди show, настроювання послідовного та Ethernet інтерфейсу, конфігурування описів інтерфейсів, реєстраційного баннера, повідомлення дня, таблиць хостів, копіювання, редагування та зберігання конфігураційної інформації.
7
4

Отримання інформації про інші пристрої.

Вступ до протоколу CDP, використання та підтримка CDP, створення карти мережі за допомогою CDP, відключення та усунення проблем з CDP, використання telnet-з'єднань, встановлення та тимчасове блокування telnet-з'єднань, додаткові можливості telnet, альтернативні тести зв'язку, проблеми ІР-адресації.
6
5

Керування програмним забезпеченням Cisco IOS.

Етапи завантаження операційної системи Cisco IOS, знаходження місця розташування IOS, призначення конфігураційного регістру, домовленості про іменування Cisco IOS, керування конфігураційними файлами, змінні середовища, перевірка файлової системи.
6
6

Маршрутизація та протоколи маршрутизації.

Вступ до маршрутизації, функціонування та конфігурування статичних маршрутів, конфігурування маршруту за замовчуванням, перевірка та усунення проблем із статичною маршрутизацією, огляд принципів динамічної маршрутизації, поняття автономної системи, особливості дистанційно-векторних протоколів та протоколів стану зв'язку.
7
7

Дистанційно-векторні протоколи маршрутизації.

Розсилання маршрутних оновлень, утворення та методи уникнення маршрутних петель, конфігурування протоколу RIP, перевірка RIP-конфігурації, усунення проблем з RIP, балансування навантаження через кілька маршрутів за допомогою RIP, особливості та настроювання протоколу IGRP, принципи розрахунку метрик IGRP, міграція з RIP на IGRP, перевірка IGRP-конфігурації.
7
8

Керуючі повідомлення та повідомлення про помилки в протокольному стеці TCP/IP.

Протокол ICMP, інформація про помилки та їх усунення, команда ping, визначення недосяжності мережі або занадто довгого маршруту, структура та різновиди команд протоколу ICMP, часова синхронізація, формат команд запиту та відповідей, повідомлення про перевантаження та керування потоком.
6
9

Усунення проблем з маршрутизацією.

Аналіз вмісту таблиці маршрутизації, визначення маршруту за замовчуванням, адрес відправника та отримувача, визначення адміністративної відстані, метрики та адреси наступного маршрутизатора, використання структурного підходу для пошуку несправностей, засоби тестування на різних рівнях моделі OSI, основні команди для пошуку несправностей.
6
10

Транспортний рівень TCP/IP.

Призначення TCP-протоколу, встановлення TCP-з'єднань, DoS атаки, використання вікна для керування потоками даних, нумерація сегментів та підтверджень, множинні з'єднання між хостами, поняття порту, домовленості про нумерування портів, порівняння MAC-адрес, IP-адрес, та портів.
6
11

Списки керування доступом (ACL).

Призначення та принципи використання ACL, створення ACL, використання інвертованої маски, перевірка ACL, стандартні, розширені та іменовані ACL, визначення місця розташування ACL, Firewalls.
7

Семестр 3:Основи комутації та перехідної маршрутизації.

Основна увага приділяється складним протоколам маршрутизації, принципам їхньої роботи й командам настроювання. Також докладно описані комутатори і їхнє настроювання, технології комутації.

Зміст семестру по модулях

модуль Назва модуля і короткий зміст тривалість (год.)
1

Вступ до безкласової маршрутизації.

Переваги використання маски змінної довжини, розрахунок адрес підмереж, агрегування маршрутів та конфігурування при використанні маски змінної довжини, особливості RIP v2, порівняння RIP v1 та RIP v2, конфігурування, верифікація та усунення проблем при використанні RIP v2.
7
2

Протокол OSPF для однієї зони.

Огляд маршрутизації за станом зв'язку, особливості протоколів маршрутизації за станом зв'язку, алгоритми маршрутизації за станом зв'язку, переваги та недоліки маршрутизації за станом зв'язку, порівняння з дистанційно-векторною маршрутизацією, базові принципи OSPF, алгоритм найкоротшого шляху, типи мереж і пакетів протоколу OSPF, конфігурування OSPF в одній зоні, конфігурування пріоритетів маршрутизаторів, аутентифікації та таймерів, модифікування OSPF-метрик.
8
3

Протокол EIGRP.

Порівняння EIGRP та IGRP, основні концепції EIGRP та термінологія, особливості проектування, структури даних та алгоритму роботи, конфігурування та верифікація EIGRP, побудова таблиць сусідів, пошук та вибір маршрутів, підтримка таблиць маршрутизації, пошук та усунення проблем з маршрутизацією про-токолів RIP, IGRP, EIGRP, OSPF.
8
4

Базові принципи комутації.

Розвиток мереж стандарту Ethernet/802.3, фактори, що обмежують продуктивність таких мереж, складові мереж Ethernet/802.3, напівдуплексний режим роботи, перевантаження та затримки в мережах, сегментація мереж за допомогою мостів, маршрутизаторів та комутаторів, основні операції комутатора, комутація 2-го та 3-го рівня, симетрична та асиметрична комутація, функції Ethernet комутаторів, процес настроювання таблиць комутації, вплив комутаторів на широкомовний та колізійний домени.
7
5

Комутатори.

Методологія, мета та основні принципи проектування локальних мереж, проектування 1-го, 2-го та 3-го рівня, мережі на основі комутаторів, комутатори рівня доступу, призначення рівня розподілу трафіка та особливості комутаторів цього рівня, призначення магістрального рівня та особливості комутаторів, що працюють на цьому рівні.
8
6

Конфігурування комутаторів.

Процес завантаження комутаторів, призначення світлодіодних індикаторів, верифікація стану портів та процедури проходження POST за допомогою індикаторів, інтерфейс командного рядка, основні режими команд, конфігурування комутатора Catalyst, керування та конфігурування таблицями комутації, конфігурування захисту портів, керування операційною системою комутатора, відновлення паролів та оновлення операційної системи в Catalyst 1900/2950.
8
7

Протокол покриваючого дерева (STP).

Надлишковість зв'язків в комп'ютерних мережах, надлишкові зв'язки в мережі на основі комутаторів, широкомовні шторми, багаторазове передавання кадрів та нестабільність бази даних МАС-адрес, надлишкова топологія та STP, основні етапи роботи протоколу STP, вибір кореневого комутатора, стани портів, перерахунок STP, швидкий STP.
8
8

Віртуальні локальні мережі (VLAN).

Вступ до VLAN, принципи організації, переваги та різновиди VLAN, Основи VLAN, географічні VLAN, конфігурування статичних VLAN, перевірка та зберігання конфігурації VLAN, видалення VLAN, огляд та шляхи вирішення проблем VLAN, запобігання широкомовним штормам.
8
9

Віртуальний транкінговий протокол (VTP).

Історія, основні концепції та функціонування транкінга, використання транкінга в VLAN, історія, основні концепції, функціонування, впровадження та конфігурування VTP, основи маршрутизації в межах VLAN, основні рішення VLAN-маршрутизації, фізичні та логічні інтерфейси, поділ фізичного інтерфейса на підінтерфейси, конфігурування VLAN-маршрутизації.
8

Семестр 4: Технології глобальних мереж.

Докладно описані технології розподілених глобальних мереж та їх найбільш поширені протоколи, а також опис їх конфігурування.

Зміст семестру по модулях

модуль Назва модуля і короткий зміст тривалість (год.)
1

Масштабування IP-адрес.

Приватні адреси, особливості використання та конфігурування трансляції мережевих адрес (NAT) та адрес портів (PAT), верифікація конфігурації РAT, усунення проблем з NAT та РAT, динамічне конфігурування адрес хостів (DHCP), відмінність DHCP від BOOTP, особливості, функціонування та конфігурування DHCP, верифікація та усунення проблем з DHCP.
11
2

Технології глобальних мереж (WAN).

Технології, пристрої та стандарти WAN, інкапсуляція даних WAN протоколами, комутація пакетів та комутація каналів, методи утворення WAN з'єднань, комутовані з'єднання, ISDN, технології виділених каналів, X.25, Frame Relay, ATM, DSL, кабельні модеми, проектування WAN мереж, основні кроки при проектуванні WAN мереж, вибір кабельної системи, трирівнева модель проектування, інші моделі проектування.
12
3

Протокол PPP.

Послідовні з'єднання, мультиплексування з розподілом часу, демаркаційна точка, DTE-DCE, HDLC інкапсуляція, конфігурування HDLC інкапсуляції, усунення проблем з послідовним інтерфейсом, багатошарова архітектура РРР, відкриття РРР сесії, протоколи аутентифікації РАР та СНАР, процес аутентифікації, конфігурування РРР, верифікація та усунення проблем з РРР.
12
4

ISDN та DDR.

ISDN стандарти та методи доступу, трирівнева модель та протоколи ISDN, функції ISDN, опорні точки ISDN, визначення типу ISDN інтерфейсу, типи ISDN комутаторів, конфігурування ISDN BRI та PRI, верифікація та усунення проблем з ISDN конфігурацією, функціонування DDR, визначення статичних маршрутів для DDR, специфікація трафіка для DDR, профілі комутованих з'єднань та їх конфігурування, верифікація та усунення проблем з DDR.
12
5

Технологія Frame Relay.

Термінологія та протокольний стек Frame Relay, керування смугою пропускання та потоком даних у Frame Relay, адресна схема та топологія Frame Relay, функціонування локального інтерфейсу керування (LMI), базове конфігурування Frame Relay, конфігурування статичної карти, розсилання таблиць маршрутизації в NBMA-мережі, підінтерфейси Frame Relay та їх конфігурування, верифікація та усунення проблем з конфігурацією Frame Relay,
12
6

Вступ до мережевого адміністрування.

Поняття робочої станції та сервера, клієнт-серверні технології, поняття мережевої операційної системи (NOS), Microsoft NT, 2000, and .NET, UNIX, Sun, HP, and LINUX, Apple, поняття сервіса, поняття мережевого керування, модель OSI та модель мережевого керування, стандарти SNMP та CMIP, функціонування SNMP, структура бази даних МІВ, SNMP протокол, конфігурування SNMP, RMON, Syslog.
11

Програма CCNA


© ЦIТЗI ВНТУ, 2007