Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Центр IT технологiй
i захисту iнформацiї
 
Обладнання академiї
Для проведення занять унiверситет придбав так званий "навчальний набiр", що є головною вимогою вiдкриття Академiї. До його складу входять 9 одиниць найсучаснiшого мережевого обладнання - 6 маршрутизаторiв та 3 комутатори:


Маршрутизатор Cisco 2800 Series

Маршрутизатор Cisco 2800 Series

Cisco Systems запропонувала нову серію багатосервісних марштутираторів серіїї Cisco 2800, які забезпечують сервіси передачів голосу та сервіси безпеки. У дані серії реалізовані усі попередні переваги модальних маршрутизаторів серії Cisco 1700, Cisco 2600, Cisco 3600 и Cisco 3700 (завдяки чому, дана серія використовує до 90 модулів наведених серій). Гловоною особливістю нових Cisco 2800 є їх багатофункціональність, що забезпечує високоякісну роботу усіх сервісів. Відповідно, як і маршрутизатори попередніх серій, Cisco 2800 має апаратну підтримку з шифрування трафіку, інтегровані DSP-слоти (digital-signal-processor) для обрабки голосових потоків інформації, систему IPS (intrusion prevention system) та функції firewall (на базі Cisco IOS Software Firewall). Серія Cisco 2800 представлена моделями Cisco 2801, Cisco 2811, Cisco 2821 та Cisco 2851, кожна з яких розрахована на певні задачі у побудові корпоративних мереж середнього та великого масштабу.

Функції безпеки при передачі голосу, відео та данних.

Останнiм часом маршрутизатори вiдiграють дуже важливу роль у стратегiї безпеки мереж, через необхiднiсть забезпечення безпечної передачi даних по мережах загального доступу. Серiя Cisco 2800, завдяки Cisco IOSR Software Advanced Security Feature Set, може виконувати ряд функцiй по забезпеченню мережної безпеки, серед яких варто вiдзначити firewall, intrusion prevention, IPSec VPN, Secure Shell (SSH) 2.0 i SNMPv3, network admissions control (NAC), Voice and Video Enabled VPN (V3PN), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) i Easy VPN.

Забезпечення функцiй IP Communications на базi Cisco 2800.

Cisco 2800 може легко iнтегруватися в корпоративнi мережi середнього i великого рiвня для забезпечення сервисов IP на базi однiєї платформи. Так, наприклад, рiшення на базi iнтегрованого Cisco CallManager Express (CME) забезпечує задачу по забезпеченню Voi з використанням до 72 Cisco IP-phones (з появою релиза Cisco IOS 12.3.11T можливе розширення до 96 телефонiв).

вверх


Маршрутизатори Cisco 2801 Series

Маршрутизатори Cisco 2801 Series

Cisco Systems представила нову лiнiйку багатофункцiональних маршрутизаторiв серiї Cisco 2800, розрахованих на забезпечення голосових сервiсiв i сервiсiв безпеки. Дана серiя увiбрала в себе всi переваги модульних маршрутизаторiв серiй Cisco 1700, Cisco 2600, Cisco 3600 i Cisco 3700 (завдяки чому вона використовує до 90 модулiв цих серiй). Головною особливiстю нових Cisco 2800 є їх багатофункцiональнiсть по наданню високоякiсних сервiсiв. Так само як i маршрутизатори молодших серiй, Cisco 2800 має апаратну пiдтримку по шифруванню трафику, iнтегрованi DSP-слоти (digital-signal-processor) для обробки голосових потокiв, систему IPS (intrusion prevention system) i функцiї firewall (на базi Cisco IOS Software Firewall). Серiя Cisco 2800 представлена моделями Cisco 2801, Cisco 2811, Cisco 2821 i Cisco 2851, кожна з який розрахована на визначенi задачi в побудовi корпоративних мереж середнього i великого масштабу.

Функцiї безпеки при передачi голосу, вiдео i даних.

Останнiм часом маршрутизатори вiдiграють дуже важливу роль у стратегiї безпеки мереж, через необхiднiсть забезпечення безпечної передачi даних по мережах загального доступу. Серiя Cisco 2800, завдяки Cisco IOSR Software Advanced Security Feature Set, може виконувати ряд функцiй по забезпеченню мережної безпеки, серед яких варто вiдзначити firewall, intrusion prevention, IPSec VPN, Secure Shell (SSH) 2.0 i SNMPv3, network admissions control (NAC), Voice and Video Enabled VPN (V3PN), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) i Easy VPN.

Забезпечення функцiй IP Communications на базi Cisco 2800.

Cisco 2800 може легко iнтегруватися в корпоративнi мережi середнього i великого рiвня для забезпечення сервiсiв IP на базi однiєї платформи. Так, наприклад, рiшення на базi iнтегрованого Cisco CallManager Express (CME) забезпечує задачу по забезпеченню Voi з використанням до 72 Cisco IP-phones (з появою релиза Cisco IOS 12.3.11T можливе розширення до 96 телефонiв).

вверх


Серия Catalyst 2950

Catalyst 2950

Серiя Catalyst 2950 - комутатори фiксованої конфiгурацiї з iнтерфейсами Fast Ethernet i Gigabit Ethernet, призначенi для пiдключення користувачiв у мережах невеликого чи середнього розмiру.

ОСНОВНI ФУНКЦIЇ
  • Програмне забезпечення Cisco Cluster Management (CС), що поставляється безкоштовно з комутатором, забезпечує широкi можливостi для керування i легкiсть впровадження i конфiгурацiї мережi.
  • Комутатори є заблоковуються, тобто забезпечують одночасну роботу всiх портiв на швидкостi каналу.
  • Керування Multicast трафiком за допомогою протоколу IGMP Snooping.
  • Функцiональнiсть для забезпечення масштабування i високої доступностi.
  • Iдеальне рiшення для невеликих i середнiх мереж.
  • Пiдтримка резервного джерела харчування Cisco Redundant Power System 300 (RPS 300).
  • Пiдтримка додаткових функцiй по фiльтрацiї трафику на рiвнях L3 i L4 за допомогою стандартних i розширених листiв доступу, а також ряд додаткових функцiй по забезпеченню Qo у програмному забезпеченнi Enhanced Image (EI).

вверх

Про локальну академiю Cisco у ВНТУ

Обладнання академiї

Публiкацiї про академiю
© ЦIТЗI ВНТУ, 2007